Kinderwens

Kinderwensspreekuur

Als er een kinderwens ontstaat is het belangrijk om te weten dat tegenwoordig veel zinvolle adviezen kunnen worden gegeven vóórdat de grote stap wordt gezet. Natuurlijk is het hebben van een kinderwens een heel persoonlijke aangelegenheid. Een goede voorbereiding en het verzamelen van doelgerichte informatie kan er toe bijdragen dat dit mooie proces met minder risico’s en nog bewuster verloopt. Vrouwen die zwanger willen worden beseffen vaak niet dat ze die zwangerschap nog vóór de bevruchting kunnen beïnvloeden. Zo weten we dat de vruchtbaarheid van de vrouw afneemt naarmate de vrouw ouder wordt. Op tijd stilstaan, dus vóórdat de zwangerschap een feit is, heeft zeker zijn voordelen.

Wat houdt het kinderwensspreekuur precies in?

In de gezondheidszorg zie je dat steeds vaker preventief (uit voorzorg) gewerkt wordt. Terecht, want met preventie valt nog flink wat winst te behalen. Vaak begint voor vrouwen de zwangerschap pas op het moment dat ze ook daadwerkelijk zwanger zijn. Maar als je als vrouw je eigen manier van leven al vóór de bevruchting onder de loep neemt, kun je het jezelf een stuk gemakkelijker maken, ook als je verder kerngezond bent. Veel problemen die zich tijdens de zwangerschap kunnen voordoen vinden hun oorsprong al voor de bevruchting.

Het is van groot belang dat, in ieder geval de vrouw, vroegtijdig en gericht geadviseerd wordt over de mogelijkheden een gezonde zwangerschap te vergroten. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de risico’s van roken en alcoholgebruik maar ook aan voeding, erfelijke aandoeningen, werkomstandigheden, medicijngebruik en het belang van foliumzuur. Ook het effect van roken, alcohol- en drugsgebruik en overmatig overgewicht op de ontwikkeling en de toekomstige leefomstandigheden van het kind komen aan de orde. Daarnaast wordt advies gegeven over de begeleiding van de toekomstige zwangerschap.

Mensen die het kinderwensspreekuur bezoeken doorlopen samen met de verloskundige een checklist. Mede aan de hand van deze lijst wordt geprobeerd de eventuele risicofactoren in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken. Dit leidt tot een stappenplan waarbij ook indien dit nodig is de huisarts, een medisch specialist of de apotheker betrokken wordt. Bijvoorbeeld als je weet dat je last hebt van hoge bloeddruk of van migraine is het handig om te weten hoe je daar als toekomstige zwangere het best mee om kunt gaan. Je kunt je afvragen of de medicijnen die je slikt niet schadelijk zijn. Er wordt gekeken naar manieren om eventuele risico’s en klachten te voorkomen. Ook is het belangrijk om bij het hebben van een kinderwens te starten met het slikken van foliumzuur om de kans op het krijgen van een kindje met een open ruggetje (spina bifida) te verkleinen.

Kinderwensspreekuur bij de verloskundige

Het kinderwensspreekuur (officieel preconceptiezorg) heeft als doel een natuurlijk verloop en een goede uitkomst van de zwangerschap te bevorderen, door een vrouw zo gezond als mogelijk aan een zwangerschap te laten beginnen.

Voordat er sprake is van een zwangerschap wordt zowel de vrouw als de eventuele toekomstige vader onder de loep genomen. Tijdens het spreekuur krijgen de vrouw en haar partner voorlichting over onder andere een gezonde leefstijl, de effecten van medicijngebruik, roken en alcohol, de mogelijke invloed van familiaire aandoeningen, het voorkomen van infecties en algemene informatie over vruchtbaarheid en zwangerschap.

Afspraak voor het kinderwensspreekuur

U kunt een afspraak maken met een speciaal voor het kinderwensspreekuur opgeleide verloskundige via telefoonnummer 0492-462233, of door het contactformulier in te vullen.De kosten voor het consult bedragen 65 euro.