Centering Zwangerschap

Wij bieden sinds oktober 2023 Centering Zwangerschap aan als standaard zwangeren controle!

Wat is Centering Zwangerschap?

CenteringZwangerschap (voorheen CenteringPregnancy genoemd) is een vorm van verloskundige zorg, waarbij zwangeren een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten vinden de medische controles plaats. Daarnaast praten de vrouwen, die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend, uitgebreid over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, de bevalling en babytijd.

Binnen de individuele verloskundige zorg is er weinig tijd om in te gaan op de vele vragen van zwangeren en hun partners. Bij CenteringZwangerschap daarentegen praten vrouwen uitgebreid over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de geboorte van hun kind. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging, inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen. Als groep krijg je ook een band met elkaar waardoor je elkaar kunt steunen.

Uit onderzoek blijkt keer op keer het positieve effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind.

Zo ziet CenteringZwangerschap eruit

De intake wordt afgenomen tijdens een eerste, individueel, consult. Daarna vinden de vervolgcontroles plaats in een groep met 8 tot 10 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Deze groep komt tien keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema.
De zwangeren krijgen een actieve rol in hun eigen zorgproces. Zo meten ze zelf hun bloeddruk en gewicht en houden hun eigen dossier bij. Het eerste half uur is de partner van harte welkom bij de controle. In overleg met de groep kan het zijn dat de partner ook wordt uitgenodigd bij de sessie over de bevalling.

Tijdens elke sessie wordt de medische zorg (zoals bloeddrukcontrole en controle van de groei van de baby) gecombineerd met:

  • voorlichting;
  • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
  • het leren van gezondheidsvaardigheden;
  • het stimuleren van onderling contact en steun.

De groepsbijeenkomsten duren 120 minuten, waar een individueel consult gewoonlijk circa 15 minuten duurt. Er is dus meer interactie tussen zorgverlener en zwangere. Er kan uitgebreider worden gesproken over factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.
Elke groep wordt begeleid door twee vaste personen: een verloskundige en een andere zorgprofessional. Dankzij de tweede begeleider kan de verloskundige tijdens de bijeenkomst ook de medische, prenatale controle doen bij alle deelnemers.

Er is een brief voor werkgevers waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om mee te doen aan Centering Zwangerschap. Dit is makkelijk omdat er in het begin van de zwangerschap een oplossing gevonden kan worden voor de momenten dat de zwangere afwezig is.

Voor meer informatie kijk ook op: