Corona

Update 04-11-2020

Zoals jullie allemaal wel weten heerst er op dit moment helaas nog steeds het coronavirus en om verspreiding van dit virus zoveel mogelijk tegen te gaan hebben we hierbij weer even alle maatregelen op een rij gezet:

  • Alle controles vinden op de praktijk plaats. Houd hierbij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Indien klachten zoals koorts, hoesten, benauwdheid en/of keelpijn bel dan eerst naar de verloskundige en kom niet naar de praktijk!

Zwangerschap

  • Iedere zwangere wordt gevraagd om alleen naar de afspraak te komen, uitgezonderd de intake, het bespreken van de bevalling rond 32 weken en alle echo’s. Hier mogen partners wel mee naartoe. Kinderen of andere personen mogen niet mee naar de controles.
  • Wij zullen tijdens het spreekuur beschermende maatregelen treffen zoals ook het dragen van een mondkapje. Wij zouden het enorm op prijs stellen als jullie ook een mondkapje zouden willen dragen.

Bevalling

  • Tijdens de bevalling zowel thuis als in het ziekenhuis mag er naast de partner één andere persoon aanwezig zijn indien gewenst. Bij binnenkomst en vertrek uit het ziekenhuis dienen alle personen een mondkapje te dragen.
  • Mocht je toch onder bepaalde omstandigheden in het ziekenhuis moeten verblijven dan zijn er tijdens het bezoekuur van 18.00-20.00 uur maximaal drie bezoekers welkom. Partner en eventuele kinderen worden hierin meegeteld. Wisseling van personen binnen deze bezoektijd is niet toegestaan.

Kraambed

  • De kraamvisites zullen gedeeltelijk fysiek en telefonisch gedaan worden. Indien nodig zal de verloskundige beschermende maatregelen dragen, deze kunnen mogelijk verschillen per visite. Buiten het eigen gezin mogen er maximaal drie bezoekers aanwezig zijn. Dit is inclusief de kraamverzorgende. We zouden het op prijs stellen als de verloskundige op visite komt dat het bezoek dan even naar een andere ruimte gaat.
  • De nacontrole zal telefonisch plaatsvinden.